Prognoos (meditsiin)

Allikas: Vikipeedia

Prognoos meditsiinis tähendab haiguse kulu ja haige seisundi muutumise ennustust.

Kindlaid digitaalseid kriteeriume meditsiiniliseks prognoosimiseks tänapäeval ei ole. Prognoos püstitatakse vastavalt arsti teadmistele ja kogemustele. Prognoosimisel arvestatakse haiguse iseloomu, haige vanust, kaasuvaid haigusi, haige meeleolu ja tahet paraneda, ravimite toime tõhusust ja tekkivaid kõrvalnähte, haige sotsiaalset ja psüühilist seisundit, haige pärilikkuse anamneesi, riskitegurite olemasolu.

Eristatakse järgmiseid prognoose:

  • prognoos elu suhtes
  • prognoos funktsiooni taastumise suhtes
  • prognoos töövõime suhtes
  • prognoos tervistumise suhtes.


Eristatakse järgmiseid prognoosi tõenäosuse realiseerumise astmeid:

  • hea
  • kahtlane
  • halb
  • väga halb

Seega, kui prognoos elule on hea, siis väga suure tõenäosusega haiguse lõppedes patsient jääb ellu ja kui prognoos elule on väga halb, siis väga suure tõenäosusega haigus lõpeb surmaga.