Poliitiline liikumine

Allikas: Vikipeedia

Poliitiliseks liikumiseks võib lugeda igat inimeste organiseeritud gruppi, kes tegeleb mingil määral poliitikaga ja osaleb ise poliitikas.

Nendeks võivad olla:

Poliitikas osalejate tüübid on (aktiivsuse järjekorras):

 1. Revolutsionäärid - kasutavad vägivalda riigikorra vastu
 2. Protestijad – korraldavad meeleavaldusi, keelduvad täitmast teatud seadusi
 3. Parteiaktivistid – parteiliikmed, kes tegelevad partei poliitika loomise ja kujundamisega, osalevad valimistel.
 4. Kogukonnaaktivistid – aktiivsed kohalike probleemide lahendamisel
 5. "Suhtlejad" (inglise keeles communicators) – Kirjutavad ajakirjanduses, on poliitikast teadlikud ja osalevad poliitilistes diskussioonides
 6. Lepingulised spetsialistid – aitavad kohalikke või riiklike ametnikke teatud kindlate probleemide lahendamisel
 7. Hääletajad
 8. Toetajad ja patrioodid – maksavad makse, armastavad isamaad
 9. Mitteaktiivsed

Poliitiline sotsialiseerumine on protsess, mille läbi inimene omandab oma orientatsioonid (kognitiivsed, affektiivsed, hinnangulised) poliitilise maailma suhtes.

Poliitilise sostialiseerumise mõjutajad:

 • Perekond Esimene ja kõige kauakestvam poliitilise sotsialiseerumise mõjutaja. Näiteks: USAs võib olla juba 7-aastane laps vanemate poolt eelistatud partei poolt. Türannist isa võib last poliitikas mitte osalema julgustada.
 • Kool Riigi jaoks tähtsaim pol sotsialiseerumise mõjutaja. Näiteks: autoriteetne õpetaja, õpetuse sisu on riigi enda määrata
 • Tutvusringkond Inimene võtab pikapeale omaks, mida teised minusarnased inimesed mõtlevad.Hiinas pidi poliitikat sõpradega arutama, et seda kes teisiti mõtleb, ümber veenda.
 • Meedia ja kultuur Kuna poliitika on subjektiivne, on ka selle kajastamine meedias subjektiivne. Iga partei proovib läbi suruda oma arvamust. Samuti saab kultuuri kaudu kujundada inimeste poliitilist orientatsiooni. Näiteks: Tsensuur, kinodes teatud filmide näitamine, räppmuusika.
 • Sündmused Näiteks: Mingi tegevus ühe riigi poolt kujundab inimeste arvamust tollest riigist, näiteks sõda ja patsifism