Pastöörimine

Allikas: Vikipeedia

Pastöörimine ehk pastöriseerimine on toiduainete, eriti piima kuumtöötlemine enamasti keemistäpist madalamatel temperatuuridel. Pastöriseerimine on protsess, mida kasutatakse eesmärgiga minimeerida patogeensetest mikroorganismidest tingitud võimalikku ohtu tervisele; see on kuumtöötlemine, mis põhjustab minimaalseid keemilisi, füüsikalisi ja organoleptilisi muudatusi toiduaines.

Kestevpastöriseerimine temperatuuril 63-65ºC hoideajaga 30 minutit põhjustab kõige vähem muudatusi piima füüsikalis-keemilistes omadustes. Säilivad vitamiinid ja maitseomadused. Protsessi puuduseks on termoresistentsete mikroorganismide ja spooride säilimine kuumtöötlemise käigus.

Lühiajaline pastöriseerimine temperatuuril 72-75ºC hoideajaga 15-20 sekundit ja hetkpastöriseerimine temperatuuridel üle 80ºC toimuvad plaat- või torusoojusvahetis pideva protsessina.

Protsess on nime saanud Louis Pasteuri järgi.