Püsikulu

Allikas: Vikipeedia

Püsikulu on ettevõtte kulu, mis ei ole otseses seose ettevõtte toodangu mahuga (toodangumahust sõltuvad muutuvkulud).

Näiteks on püsikulud hoonetele ja seadmetele tehtavad kulud, sest seadet on vaja juba ühe toote tootmiseks, aga sama seadmega saab toota ka 1000 toodet. Seega, mida rohkem toodetakse, seda väiksemad on püsikulud ühe toote kohta.