Optiline aktiivsus

Allikas: Vikipeedia
Polariseeritud valguse polarisatsioonitasandi pööramine skemaatiliselt

Optiline aktiivsus on mõnede ainete (näiteks enantiomeeride) võime pöörata neid läbiva polariseeritud valguse polarisatsioonitasandit. Pöördenurk on võrdeline läbitava ainekihi paksusega ja lahuse puhul ka kontsentratsiooniga, kusjuures võrdetegur (nn eripöörang) on seda ainet iseloomustav suurus, mis sõltub ka lainepikkusest, temperatuurist ja lahustist.

Optilise aktiivsuse mõõtmist kasutatakse näiteks kiraalsete ühendite iseloomustamiseks ja suhkru lahuse kontsentratsiooni määramiseks.