Mall

Allikas: Vikipeedia
Täpsustuslehekülg See on täpsustuslehekülg. Vajaduse korral palun täpsusta linki leheküljel, mis siia viitab.


Mall on mitmetähenduslik sõna:

 • mall on mudel, muster, näidis, eeskuju või šabloon, millele uued objektid põhinevad või millest nad on tuletatud
 • mall on joonestusvahend
 • mall on füüsiline objekt, mille kontuuri või pinda kasutatakse sarnase füüsilise objekti valmistamiseks
 • mall on võrdlusmudel või -standard
 • mall on tekstitöötluse programmides eeltäidetud standardne fill-in-the-blank dokument, mida võib täiendada käsitsi või automaatse iteratiivse protsessi abil
 • mall on C++ programmeerimiskeele omadus, mis võimaldab funktsioone ja klasse käsitleda geneeriliste põhikujudena
 • mall on faili formaadi kontekstis paljude tarkvarapakettide standardomadus, mis võimaldab defineerida üksikut failiformaati ette nähtuna spetsiaalselt selle üksiku rakenduse jaoks
 • mall on molekul, mis toimib uue molekuli sünteesi mudelina
 • mall on kogum ettemääratud teksti või pildiformaate, millele uued veebilehed põhinevad
 • mall on Vikipeedias leht, mille abil on võimalik seostada teistel lehtedel standardselt kasutatavaid elemente
 • Mall on naisenimi