Müteem

Allikas: Vikipeedia

Müteem on müüdi vähim iseseisev muutumatu tähenduslik koostiselement.

Mõiste võttis kasutusele Claude Lévi-Strauss.

Müteem on analoogiline foneemidele, morfeemidele ja semeemidele lingvistikas. Sarnase, kuid laiema tähendusega on ka Richard Dawkinsi populariseeritud mõiste meem.