Ljubov Rebane

Allikas: Vikipeedia

Ljubov Rebane (1953a.-ni Šagalova) (6. september 1929 Leningrad13. juuni 1991) oli Eesti füüsik.[1]


Lõpetas 1947. aastal Leningradi 78. kk-i,1952. aastal Leningradi Ülikooli füüsikaosakonna kiitusega.

Vanemad olid teadlased (keemikud) - isa Aleksandr Šagalov pälvis Stalini teaduspreemia. Ljubov Rebane oli füüsik Karl Rebase abikaasa, füüsikute Aleksander ja Inna Rebase ema.

Füüsika-matemaatika kandidaat (1962, TRÜ), töö „Взаимная связь концентрационного и температурного тушения люминесценцим в некоторых щелочногалоидных кристаллофосфорах” , füüsika-matemaatika doktor (1974, Leningradi RÜ), töö „Простые молекулы как центры люминесценции в кристаллах”.

Töötas 1955-64 TRÜ-s (assistent), 1964-81 TA Füüsika Instituudis(a-st 1966 vanemteadur, 1974-76 kristallide spektroskoopia sektori juhataja), 1981-91 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis (1981-86 vanemteadur, 1986-91 peateadur), 1980-91 ühtlasi TRÜ ja FI laseroptika ühiskateedri professor.

Loengukursused:

Uurimisvaldkonnad: molekulide ja kristallide spektroskoopia, valguse sekundaarkiirgus, selektiivspektroskoopia ja kõrgtemperatuurne ülijuhtivus. Lisandispektrite püsisälkamise avastajaid.

ENSV riiklik teaduspreemia (1975), NSVL riiklik teaduspreemia (1986, koos Rein Avarmaa, Anšel Gorohhovski, Roman Personovi, Boris Harlamovi, Jevgeni Alšitsi, Ljudmila Bõkovskaja, Vladimir Maslovi, Jaak Kikase ja Konstantin Solovjoviga töödetsükli "Spektrite püsisälkamine ja keerukate molekulide selektiivspektroskoopia" eest). U 120 teadustr-t., 8 autoritunnistust, peatükid kolmes monograafias.


Tähtsamad publikatsioonid:[muuda | redigeeri lähteteksti]


1. Концентрационное и температурное тушение люминесценции в некоторых щелочногалоидных фосфорах, активированных серебром. // Изв. АН СССР, сер.физ., 1961, 25, 345-346;

2. Luminescence and spectroscopy of small molecular ions in crystals (kaasautor K. Rebane).// in: Optical properties of ions in solids, Plenum Press, N.Y., London, 1974, p. 227-246;

3. Выжигание провала в контуре чисто электронной линии в системах Шпольского (kaasautorid A.A. Гороховский, Р.К. Каарли). // Письма в ЖЭТФ, 1974, 20, 7;

4. Low-temperature photostimulated reorientations of molecular centres O2- in CsBr and S2 – in KI from the data of polarized luminescence. (kaasautor A.B. Treshchalov) // J. Luminesc., 1976, 12/13;

5. Комбинационное рассеяние света на примесных центрах в кристаллах (kaasautorid K. Rebane, G. Zavt).// raamatus Современные проблемы спектроскопии комбинационного рассеяния света. Наука, Москва, 1978, с. 103-149;

6. Low-temperature spectroscopy of organic molecules in solids by photochemical hole burnung (kaasautorid A.A. Gorokhovskii, J.V. Kikas). // Applied Physics, 1982, 29;

7. Определение параметров многомодового вибронного взаимодействия по низкотемпературным профилям возбуждения резонансного рассеяния света. Пример кристалла K Br : MnO4 – (kaasautor Г.Э. Блумберг). // ЖЭТФ, 1988, 94, 11;

8. Basic principles and methods of persistent spectral hole-burning (kaasautor K. Rebane). //In: Persistent Spectral Hole-Burning: Science and Applications, ed. W.E. Moerner. Topics in Current Physics, vol.44, Springer-verlag, Berlin-Heidelberg, 1988, p.17-77.


Viited
[muuda | redigeeri lähteteksti]

1. ENE 6, lk.442; EE 8, lk. 67; EE 14, lk. 418;

2. O развитии физики в советской Эстонии за годы 1945-1966. АН ЭССР ИФиА, Тарту, 1968. с. 120-121;

3. Nõukogude Naine, 1974, nr.4, lk. 18-19;

4. Edasi, 7.sept.1979;

5. Rahva Hääl, 4.dets.1986;

6. Horisont, 1987, nr.6, lk. 10-12;

7. Õhtuleht, 15. juuni 1991;

8. Оптика и Спектроскопия, 72, 1992, lk. 519;

9. Ljubov A. Rebane Physics Today, Orbituaries, 45, 1992 lk.137-138.

  1. EE 14: 418.