Koperniitsium

Allikas: Vikipeedia
112
2
18
32
32
18
8
2
Cn
~ 277
Koperniitsium

Koperniitsium või kopernikium (Copernicium) on keemiline element, mis asub perioodilisussüsteemis 112. kohal.

Elemendi nimi kinnitati 19. veebruaril 2010. Nimi on pandud Mikołaj Koperniku järgi. Varem oli selle ajutine nimi ununbium (Uub).

Tema teadaolevalt stabiilseima isotoobi massiarv on 285 ja poolestusaeg on 10 minutit.

Koperniitsium on perioodilisustabeli ja kvantkeemiliste ennustuste järgi sarnane elavhõbedaga, kuid keemiliselt veel vähem aktiivne. Kui väheaktiivne nimelt, ei ole kindlalt teada. On oletatud, et ta võib füüsikalistelt omadustelt sarnaneda väärisgaasidega. Normaalrõhul ja temperatuuril võib ta kujutada endast metalset vedelikku (elavhõbeda sarnaselt) või gaasi, või läbipaistvat mittemetalset vedelikku.

Keemiliste elementide perioodilisussüsteem
Metallid Poolmetallid Väärisgaasid Mittemetallid Leelismetallid Leelismuldmetallid Lantanoidid Aktinoidid

Berüllium - Magneesium - Alumiinium - Skandium - Titaan - Vanaadium - Kroom - Mangaan - Raud - Koobalt - Nikkel - Vask - Tsink - Gallium - Ütrium - Tsirkoonium - Nioobium - Molübdeen - Tehneetsium - Ruteenium - Roodium - Pallaadium - Hõbe - Kaadmium - Indium - Tina - Hafnium - Tantaal - Volfram - Reenium - Osmium - Iriidium - Plaatina - Kuld - Elavhõbe - Tallium - Plii - Vismut - Poloonium - Rutherfordium - Dubnium - Seaborgium - Bohrium - Hassium - Meitneerium - Darmstadtium - Röntgeenium - Koperniitsium - Ununtrium - Fleroovium - Ununpentium