Konkurentsiluure

Allikas: Vikipeedia

Konkurentsiluure on asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide teabehankeprotsess, mille käigus selgitatakse välja majandustegevust soodustavad ja takistavad faktorid ning tuvastatakse efektiivsemaid töömudelid ja -protsessid (Benchmarking), eesmärgiga need juurutada oma tegevuses selle efektiivsuse tõstmiseks.

Konkurentsiluure erinevuseks majandus- ja tööstusspionaažist on teoorias teabehankeprotsessi seaduslikkus, kus infot ja teavet hangitakse avalikest allikatest ning seaduslikke piire rikkumata.

Konkurentsiluure eesmärgid:

  • prognooosida muudatusi turusituatsioonides;
  • prognoosida konkurentide ja äripartenerite tegevust;
  • välja selgitada uusi ja vüimalikke konkurente;
  • lihtsustada efektiivsetamte töömudelite ja protsesside ülevõtmist teistelt ettevõtetelt;
  • abistada juhtkonda otsuste vastuvõtmisel tegevuse laiendamisel uutesse ärivaldkondadesse;
  • viia läbi uute tehnoloogiate, toodete või protsesside uuringuid, mis võivad mõjutada ettevõtte tegevust;
  • avastada ja õigeaegselt reageerida toimuvatele muudatustele turusituatsioonis:
  • välja selgitada konkurentide nõrkused;
  • välja selgitada võimalikud ettevõttesisesed infolekked.

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]