Klassiruum

Allikas: Vikipeedia
Klassikaline klassiruum

Klassiruum on koolimajas paiknev ruum, osa füüsilisest õpikeskkonnast, kus toimub suurem osa õppetööst. Tänapäeval on klassiruumi sisu ja selle paigutus oluliselt muutunud, 20. sajandi alguse õpetajakeskne mudel, kus klassiees oli õpetaja laud ja tahvel ning õpilased istusid ühe- või kahekaupa laudade taga, tänapäevane klassiruum võimaldab õpetajal õpilastega vahetult suhelda ning teha erinevaid rühma- ja paaristöid ning uurimuslikku õpet.