Jehoova

Allikas: Vikipeedia

Jehoova on üks Piibli tõlgetes kasutatud Jumala (Jahve; YHWH; יהוה) nimedest.

Ta on tõlgetes tekkinud sellepärast, et judaismis on nime "YHWH" hääldamine keelatud.

Selle asemel öeldakse "Adonai" 'mu Isand'. Nime יהוה kohale paigutatakse tekstides sõna "Adonai" vokaalimärgid, et lugejale meenuks öelda "Adonai". Kui lugeda nime יהוה nende vokaalimärkidega, siis saadaksegi "Jehoova".

Tegemist on kahe erineva sõna häälikute kombinatsiooniga, mida heebrea traditsioonis ei esine. Hääldus "jehoova" on oletuslik, sest selle nime õigeid vokaalimärke ei kasutata. Seepärast ei saa ka väita, et Piiblis on nimi "Jehoova". Uutes ristiusukiriku tõlgetes kasutatakse "Jehoova" asemel "Issand".

Jehoova tunnistajad on ise võtnud endale sellise nimetuse, lähtudes kirjakohast "Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehoova" (Jesaja 43:10).

YHWH hääldamisel kasutakse tõenäolisemat nimetust Jahve, teades et Vana Testamendi tekstides on ka teisi vorme (nt: Jah).