Euroopa põhiõiguste amet

Allikas: Vikipeedia

Ameti eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi ja teadmisi Euroopa Ühenduse ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel. Euroopa põhiõiguste amet ei ole volitatud läbi vaatama individuaalseid kaebusi. Ameti ülesanded on - koguda, analüüsida ja levitada objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid; - töötada välja uusi meetodeid ja standardeid andmete võrreldavuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks; - viia läbi ja/või edendada põhiõigustealast teadustööd ja uuringuid; - koostada ja avaldada kas omal algatusel või Euroopa Parlamendi, Nõukogu või Komisjoni taotlusel konkreetseid teemasid käsitlevaid järeldusi ja arvamusi; - edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga, et parandada avalikkuse teadlikkust põhiõigustest. Põhiõiguste amet rajati Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia seirekeskuse (EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) asemele.

Allikas: Arengukoostöö- ja humanitaaralase terminoloogia sõnaseletusi

Link[muuda | redigeeri lähteteksti]

  • www.fra.europa.eu