Bodhisattva

Allikas: Vikipeedia
Hoiatus! Võimalik autoriõiguste rikkumine!
Kui on olemas/saadud luba teksti kasutamiseks litsentsi CC BY-SA 3.0 tingimustel, siis edasta aadressile permissions-etAt char.svgwikimedia.org kiri, milles autor kinnitab, et on nõus teksti kasutamisega selle litsentsi tingimustel.

Võimalikuks lahenduseks on ka teksti ümbersõnastamine, sest faktid ei ole autoriõigustega kaitstud.

  Teksti allikas: http://www.estpak.ee/~ok003a/buddhism/mytol.html#bodhisattva

Bodhisattva (sanskriti 'virgumisele püüdlev olend'), on budismis olend, kes kaastunde tõttu on otsustanud mitte vaibuda nirvaanasse enne, kui on juhtinud sinna kõik kannatavad olendid, kes ekslevad sansaaras.

Hinajaanas[muuda | redigeeri lähteteksti]

Hinajaana koolkondade õpetustes on bodhisattvad ainult endised buddhad; käesoleva ajastu buddha Shakjamuni ning tulevane buddha Maitreja; kõik teised inimesed võivad jõuda vaid arhati tasemele.

Mahajaanas[muuda | redigeeri lähteteksti]

Mahajaanat nimetatakse ka bodhisattvajaanaks ehk bodhisattva teeks või sõidukiks, sest bodhisatva teele võivad asuda kõik. Mütoloogilisi bodhisattvaid on mahajaanas teoreetiliselt lõpmatu hulk.

Bodhisattva tee algab "virgumismeele äratamisega" (bodhicittotpada), pärast seda annab bodhisattva (enamasti mõne buda või teise bodhisattva juuresolekul) tõotuse vabastada kõik olendid sansaara piinadest. Rakendades oma teel kuut paramitad ehk "ületavust" (heldust, kõlblust, kannatlikkust, tarmukust, mõtlust, mõistmist), jõuab bodhisattva "teisele kaldale", s.t. nirvaanasse; paramitade abil jõuab bodhisattva ülima mõistmiseni ja hakkab kõigile olenditele kaasa tundma, mida peetaksegi bodhisattva ideaalseks seisundiks. Kuna buddhad pärast täielikku nirvaanasse jõudmist ei saa enam olendeid aidata, eelistavad suurimad bodhisattvad (mahasattvad - "suured olendid") jääda sansaarasse, alludes vabatahtlikult karma mõjudele, kuni kõik olendid on päästetud.

Bodhisattva tee jaotatakse tasemeteks (bhumi). Varajastes mahajaana suutrates on neid seitse, kuid umbes III sajandist m.a.j suureneb nende arv kümneni. Bodhisattva tee kestuseks peetakse umbkaudu kolme "loendamatut kalpat" (neist igaüks kestab miljardeid aastaid), kusjuures esimese jooksul jõutakse ainult esimesele tasemele, teise jooksul seitsmendale ning kolmanda jooksul kümnendale. Oma teel sünnib bodhisattva palju kordi, sealjuures mitte üksnes inimese, vaid mistahes sansaaraolendi kujul. Kümnendale tasemele jõudnud bodhisattva võib ise valida oma olemiskuju, tal võib samaaegselt olla isegi mitu kehastust.

Bodhisattvatena on mahajaana panteoni võetud ka tegelikult elanud inimesi, kellele hiljem (mõnikord ka juba nende eluajal) on omistatud üleloomulike jooni. Nende seas on India budistlikud õpetajad ja joogid (Nagardzhuna, Shantideva, Asanga jt), Tiibeti budismi koolkondade rajajad (Tsongkhapa, Marpa jt).

Olulisem osa mahajaanas on aga puhtmütoloogilistel bodhisattvatel. Neid esineb juba kõige varajasemates mahajaana suutrates. Mahajaana kirjanduses esineb sageli kaheksast bodhisattvast koosnev loend: Samantabhadra, Vadzhrapani, Avalokiteshvara, Mandzhushri, Maitreja, Akashagarbha,Kshitigarbha, Sarvanivaranavishkambhin; nendele lisatakse mõnikord veel kaks: Mahasthamaprapta ja Trailokjavidzhaja. Indias olid kõige populaarsemad Mandzhushri, Avalokiteshvara,Mahasthamaprapta ja Maitreja; Hiinas ja Jaapanis Avalokiteshvara (Guanyin, Kannon)ja Kshitigarbha (Dizang-wang, Jizo); Tiibet is ja Mongoolias Avalokiteshvara, Vadzhrapani ja Mandzhushri.

Mütoloogilised bodhisattvad kuuluvad kindlate buddhade juurde (nt.Avalokiteshvara esineb Amitabha emanatsioonina) ja kujutavad endast antud buddha aktiivset aspekti. Vadžrajaana mütoloogias vastab kõigile viiele dhjaanibudale konkreetne bodhisattva. Sellisena ei ole mütoloogilised bodhisattvad pidanud tingimata käima bodhisattva teed, mõnikord on nad lihtsalt budade emanatsioonid. Mütoloogilistest bodhisattvatest võivad emaneeruda teised bodhisattvad ja idamid (nt. Jamantaka Mandzhushrist).

Tiibetis peetakse kõrgemaid vaimseid juhte mütoloogiliste bodhisattvate kehastusteks (nt. Dalai-laamad ja karmapad peetakse Avalokiteshvara kehastusteks).