Arnold Rüütel

Allikas: Vikipeedia
Arnold Rüütel
Arnold Rüütel

Ametiaeg
2001 – 2006
Eelnev Lennart Meri
Järgnev Toomas Hendrik Ilves

Sünniaeg 10. mai 1928
Sünnikoht Saaremaal
Arnold Rüütel Mart Helme raamatu "Poliitikast ja sõjast" esitlusel Solarise keskuse Apollos
Foto: Ave Maria Mõistlik, 22. mai 2014
Arnold Rüütel
Foto: Presidendi Kantselei arhiiv/[1]

Arnold Rüütel (sündinud 10. mail 1928 Laimjala vallas Pahavalla külas) on Eesti poliitik ja põllumajandusteadlane, Eesti Vabariigi president aastatel 20012006.

Elulugu[muuda | redigeeri lähteteksti]

Arnold Rüütel on sündinud 10. mail 1928 Laimjala vallas Saaremaal õigeusuliste eestlaste Feodor ja Juuli Rüütli perekonnas.

1946–1949 õppis ta Jäneda põllumajandustehnikumis, kus kirjutas 17. oktoobril 1946 avalduse Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu liikmeks astumiseks. Pärast põllumajandustehnikumi lõpetamist töötas ta Saaremaa TSN Täitevkomitee põllumajandusosakonna vanemagronoomina. Hiljem oli Arnold Rüütel Tartu Põllumajanduse Mehhaniseerimise Kooli õpetaja.

Seejärel sai temast Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi katsebaasi peazootehnik ja seejärel direktor. Tartu Näidissovhoosi direktori ametis olles lõpetas Rüütel töö kõrvalt 1964. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia erialal.

Tamme kõrval (aastal 1978) esireas Johannes Käbin (EKP Keskkomitee 1.sekretär), Elmo Saar (Antsla ST direktor), Arnold Rüütel (EKP Keskkomitee sekretär).Tagareas alates tammest:Endel Saia (EKP Võru Rajoonikomitee 1.sekretär), Aare Lang (Antsla ST partorg ja õpetaja).

Aastal 1969 valiti Arnold Rüütel Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektoriks, kellena ta lisaks teadusjuhi igapäevaste kohustuste täitmisele tegeles aktiivselt ka teadustööga.

Pingelise töö kõrval on Arnold Rüütel tuntud ka avaliku elu tegelasena, olles aastaid olnud loodushoidu ja -kasvatust propageeriva Eesti Looduskaitse Seltsi esimees ning hariduselu edendava Forseliuse Seltsi esimees. Arnold Rüütel asutas ühiskondlikel alustel tegutseva Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudi, mis on oma eesmärgiks seadnud Eesti peamiste arengufaktorite uurimise.

Arnold Rüütel on ka ülemaailmse Rohelise Risti Eesti rahvusliku organisatsiooni president. See organisatsioon on eelkõige hea seisnud selle eest, et puhastada Eesti territoorium Nõukogude armee reostusest ja selle tagajärgedest ning hoida Eesti järeltulevatele põlvedele puhta ning loodussõbralikuna. Arnold Rüütel on olnud ka liikumise Hoia Eesti Merd esimees. See ühendus on oma hoole alla võtnud Eesti enam kui 3,5 tuhande kilomeetri pikkuse rannajoone korrastamise ning pühendunud väikesadamate taastamisele ja rajamisele.

Arnold Rüütel abiellus Ingrid Ruusiga 1959. aastal. Proua Ingrid Rüütel on humanitaarteaduste doktor ning rahvusvaheliselt tuntud folklorist ja folklooriassotsiatsiooni Baltica president. Peres on tütred Maris (1958) ja Anneli (1965) ning kuus lapselast.

Arnold Rüütel kuulub 1999. aastal valitud 20. sajandi saja suurkuju hulka ja ta on valitud aasta inimeseks (2001).

Haridus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Ametikohad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Arnold Rüütel
Foto: Presidendi Kantselei arhiiv/[2]

Poliitiline tegevus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Arnold Rüütel
Foto: Presidendi Kantselei arhiiv/[3]
 • 1964. aastal astus Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse.
 • 19661971 oli ta EKP Keskkomitee liikmekandidaat;
 • 1971. aastast EKP Keskkomitee liige;
 • 1977. aastast EKP Keskkomitee sekretär.
 • 1983. aastal valiti ta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimeheks. Ta oli Eesti NSV Ülemnõukogu VII ja VIII koosseisu saadik ning Ülemnõukogu Presiidiumi esimees.
 • 1988. aasta kevadeni oli Arnold Rüütel nii poliitilises tegevuses kui ka avalikes sõnavõttudes täielikult lojaalne Nõukogude Liidu keskvõimudele.
 • 20. veebruaril 1988 üle kantud televisioonikõnes kritiseeris ta Balti küsimuse ülestõstmist USA poliitikute poolt ning väitis, et "mingit tagasiteed kodanliku Eesti Vabariigi juurde ei ole ega saagi olla".
 • Hiljem samal aastal oli tal oma osa Eesti NSV suveräänsusdeklaratsiooni ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel (16. november 1988) ning ta kogus mujal maailmas tuntust selle deklaratsiooni kaitsjana konfliktis Nõukogude Liidu keskvõimudega.
 • 1990. aasta märtsis sai Arnold Rüütel uue, varasematest oluliselt vabamate valimiste tulemusena moodustunud Eesti NSV Ülemnõukogu koosseisu liikmeks ning seejärel valis Ülemnõukogu oma esimesel istungil ta oma esimeheks. Rüütli kaastegevusel võttis Ülemnõukogu vastu otsuse "Eesti riiklikust staatusest", milles deklareeriti NSV Liidu riigivõimu ebaseaduslikkust Eestis selle kehtestamise momendist alates ja kuulutati välja üleminekuperiood Eesti Vabariigi taastamiseks.
 • Arnold Rüütel oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu viimane esimees, kuni selle volituste lõppemiseni ja vastvalitud Riigikogu ametisse astumiseni oktoobris 1992.
 • 12. mail 1990 loodi Arnold Rüütli algatusel Tallinnas Balti Riikide Nõukogu, mis iseseisvusvõitluse seisukohalt etendas olulist osa Balti riikide ühisrinde loomisel.
 • 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu "Otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest"
 • 17. septembril 1991 võeti Eesti Vabariik vastu ÜRO täieõiguslikuks liikmeks. Eestis veretult kulgenud pingeline võitlus iseseisvuse eest oli kandnud vilja. Arnold Rüütel oli nendel aastatel Eesti riigijuht ja etendas olulist osa rahva ja poliitiliste jõudude koondamisel ühise eesmärgi nimel.
 • 1991. aastal esines Arnold Rüütel Eesti riigijuhina ÜRO Peaassambleel. 1992 tegi ta ettekande Rio de Janeiros ÜRO keskkonnakonverentsil.
 • 1991–1992 oli Arnold Rüütel Eesti Vabariigi uut põhiseadust koostanud Põhiseadusliku Assamblee liige.
 • 1992 kandideeris ta Eesti Vabariigi presidendi ametikohale, kogudes esimeses voorus 43% valijate häältest.
 • 1995. aastal valiti ta rekordarvu häältega Riigikogu liikmeks, seejärel Riigikogu aseesimeheks.
 • 19942000 oli Arnold Rüütel Eesti ühe suurema liikmeskonnaga partei, paremtsentristliku Maarahva Erakonna esimees. 1999. aastast kannab partei nimetust Eestimaa Rahvaliit.
 • 1995 valiti Arnold Rüütel Riigikogu Balti Assamblee delegatsiooni juhiks ja Balti Assamblee Presiidiumi esimeheks vaheaegadega kuni aastani 1999.
 • 21. septembril 2001 valiti Arnold Rüütel valijameeste kogu poolt Eesti Vabariigi presidendiks.
 • Vabariigi Presidendi ametisse pühitsemise tseremoonia toimus Toompea lossis 8. oktoobril 2001.
 • 9. oktoobril 2006 andis ta oma volitused presidendina üle Toomas Hendrik Ilvesele.
 • 28. märtsil 2007 kiitis Eestimaa Rahvaliidu juhatus heaks tema avalduse taasliituda erakonnaga ja nimetas ta ühtlasi erakonna auesimeheks. Seda ametit pidas ta ka aastatel 2000–2001.

Ühiskondlik tegevus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Arnold Rüütel
Foto: Presidendi Kantselei arhiiv/[4]

Teadustegevus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eesti Põllumajandusakadeemia rektorina töötades tegeles Rüütel intensiivselt teadustööga. Ta on uurinud piimakarja suurfarmide tehnoloogiat ja ökonoomikat. Riigijuhtimisega paralleelselt jätkas Arnold Rüütel teadustööd, kaitstes 1991. aastal põllumajandusdoktori kraadi. Ta on USA Bentley College'i audoktor, Eesti Põllumajandusülikooli emeriitprofessor, Helsingi Ülikooli audoktor, Ukraina Põllumajandusteaduste Akadeemia välisliige, Napoli II ülikooli audoktor, Kasahstani L. N. Gumiljovi nimelise Euraasia Riikliku Ülikooli audoktor ja Ungari Püha Istvani Ülikooli audoktor.

Tema sulest on Eestis ja välismaal ilmunud üle saja teadusliku töö.

1991. aastal esines Arnold Rüütel Eesti riigijuhina ÜRO Peaassambleel. 1992 tegi ta ettekande Rio de Janeiros ÜRO keskkonnakonverentsil. See konverents pani kogu maailmas aluse loodushoiu uuele etapile.

Kronoloogia[muuda | redigeeri lähteteksti]

Ingrid ja Arnold Rüütel 2009. aasta üldlaulupeol

2006[muuda | redigeeri lähteteksti]

 • 14. august – Arnold Rüütel esines Eesti Keskerakonna erakorralise volikogu ees ning vastas küsimustele. Ta andis nõusoleku kandideerida valijameeste kogus teiseks ametiajaks Eesti Vabariigi presidendiks. Volikogu valis 94 häälega erakonna presidendikandidaadiks Arnold Rüütli. Ene Ergma sai kolm ja Toomas Hendrik Ilves kaks häält.
 • 23. september – valimiskogus Eesti Vabariigi presidendiks kandideerinud Arnold Rüütel kogus 162 häält Toomas Hendrik Ilvese 174 hääle vastu ega osutunud seega valituks.

Tunnustused[muuda | redigeeri lähteteksti]

Teenetemärgid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eesti Vabariik[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välisriigid[muuda | redigeeri lähteteksti]

NSV Liit[muuda | redigeeri lähteteksti]

Tsitaate[muuda | redigeeri lähteteksti]

 • "Eesti areng on kreenis keskuste poole, nüüd tuleks seda tasakaalustada." (Arnold Rüütli kõne Riigikogus presidendiks vannutamisel, esmaspäeval 8. oktoobril 2001.)[1]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

 1. IX RIIGIKOGU STENOGRAMM. VI ISTUNGJÄRK. 8. oktoober 2001. Riigikogu. Kasutatud 17.02.2015.

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eelnev:
Lennart Meri
Eesti president
20012006
Järgnev:
Toomas Hendrik Ilves
Eelnev:
Johannes Käbin
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
19831990
Järgnev:
Institutsioon asendus
Eesti Vabariigi Ülemnõukoguga
Eelnev:
Institutsioon loodi
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumist
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees
19901992
Järgnev:
Institutsioon lakkas olemast