Alternatiivenergia

Allikas: Vikipeedia

Alternatiivenergia (ka alternatiivne energia) on üldnimetus energeetilistele ressurssidele, mida saaks kasutada fossiilsete kütuste ja tuumaenergia asemel, ilma süsinikuringet häirimata ja radioaktiivseid jäätmeid tekitamata. Alternatiivne energia on saadud taastuvatest energiaressurssidest, nagu päike, tuul, biomass, jne.

Alternatiivenergia on keskkonnasõbralikum ja toetab globaalset jätkusuutliku arengut. Valitsustevahelise Kliimamuutuse Nõukogu (IPCC) andmeil aitab alternatiivse energia kasutamine aeglustada globaalset soojenemist.